Escrita en català

Migrate id
1

Ars consilii

Títol abreviat
ArsCons
Body

Edició Definicions: Raimundi Lulli Opera latina, Tomus II, 240-250, Opera Messanensia; 251-280, Opera Tuniciana (ROL), ed. Johannes Stöhr, (Palma de Mallorca, 1960), pp. 213-269.

Número de catàleg
IV.109
Tipus d'obra

Art abreujada de preïcació

Títol abreviat
ArsBrePre
Body

Edició Definicions: versió catalana i llatina a Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XVIII, 208-212, in Civitate Maioricensi anno MCCCXIII composita, ed. Abraham Soria Flores, Fernando Domínguez i Michel Senellart, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" LXXX (Turnhout: Brepols, 1991), 1-158.

Número de catàleg
IV.67
Tipus d'obra

Llibre de virtuts e pecats

Títol abreviat
VirtPec
Body

Edició Glossari: Ramon Llull, Llibre de virtuts e de pecats, ed. Fernando Domínguez, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" I (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1990 [1991]; 2a edició revisada, 2008), xxxvi + 314 pp. Edició Definicions: a més de l’anterior, se cita també la versió llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XV, 201-207, Summa Sermonum in Civitate Maioricensi annis MCCCXII-MCCCXIII composita, ed.

Número de catàleg
IV.65
Tipus d'obra

Mil proverbis

Títol abreviat
MilProv
Body

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament, ed. Salvador Galmés, XIV (Palma de Mallorca, 1928), xx + 404 pp. Ocasionalment se cita la nova edició de Ramon Llull, Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament, ed. Francesc Tous Prieto, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XV (Palma: Patronat Ramon Llull, 2018), pp.

Número de catàleg
III.53
Tipus d'obra

Llibre d'home

Títol abreviat
Home
Body

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre de home. Libre de ànima racional. Libre dels àngels, ed. Miquel Tous Gayà i Rafel Ginard Bauçà, XXI (Palma de Mallorca, 1950), xl + 380 pp. Edició Definicions: a més de l’anterior, se cita també la versió llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXI, 92-95, in civitate maioricensis anno MCCC composita, ed.

Número de catàleg
III.47
Tipus d'obra