Llibre de coneixença de Déu

Número de catàleg: 
III.46
Títol abreviat: 
ConDeu
Tipus d'obra: 

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obras de Ramón Lull, ed. Jerónimo Rosselló; pr. Mateu Obrador i Bennassar, 3 vols. (Palma de Mallorca, 1901-1903).