Llibre de coneixença de Déu

Número de catàleg
III.46
Títol abreviat
ConDeu
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obras de Ramón Lull, ed. Jerónimo Rosselló; pr. Mateu Obrador i Bennassar, 3 vols. (Palma de Mallorca, 1901-1903).