Crèdits

Direcció: Albert Soler

Coordinació: Mireia Martí

Assessorament: Joaquim Rafel

Digitalització, revisió, desenvolupament informàtic, tractament de dades a càrrec del Servei de Tecnologia Lingüística i del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona: Ricardo Farreras, Anna Fernàndez Clot, Valentí Ibáñez, Maria Antònia Martí, Montse Nofre, Alba Romanyà, Elisenda Sevilla, Maria Toldrà, Francesc Tous, Queralt Valls, Marta Vila, Arnau Vives. 

Disseny de la base de dades i del web: Moixó Enginyeria Informàtica.

Agraïments: Antoni Bonner, Carles Duarte, Antoni Mir, Francesc Moll, Susanna Moll, Maria I. Ripoll.

Patrocini: Institució Francesc de B. MollFundació Carulla, Fundació Noguera, Patronat Ramon Llull, Universitat de Barcelona (Centre de Documentació Ramon Llull i Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència).