Llibre d'home

Número de catàleg
III.47
Títol abreviat
Home
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre de home. Libre de ànima racional. Libre dels àngels, ed. Miquel Tous Gayà i Rafel Ginard Bauçà, XXI (Palma de Mallorca, 1950), xl + 380 pp. Edició Definicions: a més de l’anterior, se cita també la versió llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXI, 92-95, in civitate maioricensis anno MCCC composita, ed. Fernando Domínguez Reboiras, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" CXII (Turnhout: Brepols, 2000), pp. 117-301.