Art de fer e solre qüestions

Número de catàleg: 
III.19
Títol abreviat: 
ArtFerSol
Tipus d'obra: 

Edició Glossari: Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hisp. 54.

Edició Definicions: Versió catalana a Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hisp. 54. Versió llatina a Beati Raymundi Lulli Opera (MOG), ed. Franz Philipp Wolff i Johann Melchior Kurhummel, V (Magúncia: Häffner, 1729; reimpr. F. Stegmüller, Frankfurt, 1965, pp. 359-716). 

  • Princ: Munic, ibid., ff. 5v-19r | MOG V, v, 12-43 (370-401) [Exp] 
  • Subj: Munic, ibid., ff. 65 -157 | MOG V, v, 154 -334 (512-692) [Reg] 
  • Virtuts i vicis: Munic, ibid., ff. 157 -163 | MOG V, v, 334 – 347 (692 - 705) [Reg]