Art de fer e solre qüestions

Número de catàleg
III.19
Títol abreviat
ArtFerSol
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Art de fer e solre qüestions, vol. I, distincions I, II ed. Joan Carles Simó Artero, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XIX (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2022), 294 pp.

Edició Definicions: Versió catalana a Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hisp. 54. Versió llatina a  Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXIX, 64. Ars ad faciendum et solvendum quaestiones, ed. Joan Carles Simó Artero, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 301 (Turnhout: Brepols, 2021), lxxxv + 788 pp.

  • Princ: Munic, ibid., ff. 5v-19r | MOG V, v, 12-43 (370-401) [Exp] 
  • Subj: Munic, ibid., ff. 65 -157 | MOG V, v, 154 -334 (512-692) [Reg] 
  • Virtuts i vicis: Munic, ibid., ff. 157 -163 | MOG V, v, 334 – 347 (692 - 705) [Reg]