Art de fer e solre qüestions

Número de catàleg
III.19
Títol abreviat
ArtFerSol
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Art de fer e solre qüestions, vol. I, distincions I, II, vol. II, distinció III ed. Joan Carles Simó Artero, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XIX i XX (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2022 i 2023), 294 i 449 pp.

Edició Definicions: Versió catalana a Llull, Ramon, Art de fer e solre qüestions, vol. I, distincions I, II, vol. II, distinció III ed. Joan Carles Simó Artero, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XIX i XX (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2022 i 2023), 294 i 449 pp. Versió llatina a  Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXIX, 64. Ars ad faciendum et solvendum quaestiones, ed. Joan Carles Simó Artero, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 301 (Turnhout: Brepols, 2021), lxxxv + 788 pp.