Mil proverbis

Número de catàleg
III.53
Títol abreviat
MilProv
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament, ed. Salvador Galmés, XIV (Palma de Mallorca, 1928), xx + 404 pp. Ocasionalment se cita la nova edició de Ramon Llull, Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament, ed. Francesc Tous Prieto, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XV (Palma: Patronat Ramon Llull, 2018), pp. 81-188; hom pot advertir que es tracta d'aquesta edició quan, en la referència, es facilita no només el número de pàgina sinó també el proverbi entre claudàtors. Edició Definicions: versió catalana de NEORL XV, ara citada; versió llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXX, 97-100, in Cypro, Alleas in Cilicia deque transmarinis veniente annis MCCCI-MCCCII compilata, ed. Jaume Medina, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 184 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 175-232.