Art abreujada de preïcació

Número de catàleg
IV.67
Títol abreviat
ArsBrePre
Tipus d'obra

Edició Definicions: versió catalana i llatina a Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XVIII, 208-212, in Civitate Maioricensi anno MCCCXIII composita, ed. Abraham Soria Flores, Fernando Domínguez i Michel Senellart, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" LXXX (Turnhout: Brepols, 1991), 1-158.