Glossari - Cerca simple

Mostrant 1 - 8 de 8
ENFANTASIA Variant per fantasia (II.A.4 - Demost, 438, nota).
ENFANTESIA Variant per fantasia (III.23 - ArbSci II, 133, nota).
FANCHASIA f. Variant per fantasia (III.23 - ArbSci I, 90, nota).
FANTASIA f. Facultat de formar imatges mentals o representacions dels objectes no presents, i de fer-ne combinacions que no es troben en la realitat. Fantasia és ymage de ymaginació, III.26 - ProvRam, 322. Con en la volentat pusca ésser amada veritat e falsetat en la ymagenativa e en la fantasia, II.A.4 - Demost, 16. A lo fals ymaginament / qui ab fantasia corrent / forma una falsa openió, I.1b - LogGat, 40. Si·n la teòrica sercar / si tu vols, no s'i pot trobar / sentint, mas pots l'imaginar / en la fantasia so·m
FANTAZIA f. Variant gràfica per fantasia. Ben, can en sèns són ajustat, / ymaginativa·ls escriu, / in fantazia y ha son niu, / de la qual pren demostrament, I.1b - LogGat, 40.
FANTHASIA f. Variant gràfica per fantasia. Per assò no leves l'enteniment sobre la fanthasia, II.A.4 - Demost, 404.
+PANTACIA f. Variant gràfica per fantasia. Sapies, fil, que la anima ab la ymaginació pren e ajusta en cumú tot so que li offeren los .v. seyns corporals, veent, oent, odorant, gustant, sintent; e ofer-o en la pantacia a l'enteniment II.A.6 - DoctPu, 233, lín. 26
PHANTASIA f. Variant gràfica per fantasia. Facultat de formar imatges mentals o representacions dels objectes no presents. E que l'enteniment se leu a en sus sobre la phantasia, II.A.6 - DoctPu, 121. V. fantasia.