Proverbis de Ramon

Número de catàleg
III.26
Títol abreviat
ProvRam
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament, ed. Salvador Galmés, XIV (Palma de Mallorca, 1928), xx + 404 pp.

Edició Definicions: a més de l’anterior, se cita també la versió llatina de Beati Raymundi Lulli Opera VI, vi (Magúncia: Häffner, 1737; reimpr. F. Stegmüller, Frankfurt-M., 1965, pp. 283-413); se cita per número d'ordre de l'edició catalana (la correspondència entre aquesta numeració i la de l’edició llatina és la següent: 1-100 = Prima Pars, 1-100; 101-200 Secunda Pars 1-100; 201-300 = Tertia Pars,1-100. Així per exemple, una cita com «232» correspondria a la Tertia Pars, Caput 32).

Els apartats 101-200 formen una altra llista de Cent formes; els apartats 103-121 donen els divuit Començaments de l’Art.