Lògica del Gatzell

Número de catàleg
I.1b
Títol abreviat
LogGat
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Rims. Tom I, ed. Salvador Galmés i Ramon d' Alòs-Moner, XIX (Palma de Mallorca, 1936), xlvi + 331 pp.