Doctrina pueril

Número de catàleg
II.A.6
Títol abreviat
DoctPu
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres doctrinals del illuminat doctor mestre Ramon Lull. Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria: text original y antiga versió francesa. Art de Confessió (Palma de Mallorca: Comissió Editora Lulliana, 1906), xvii + 324 pp. 4t. Ocasionalment se cita la nova edició de Llull, Ramon, Doctrina pueril, ed. Joan Santanach i Suñol, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" VII (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2005); hom pot advertir que es tracta d'aquesta edició quan, en la referència, es facilita no només el número de pàgina sinó també el de línia. Edició Definicions: se cita per núm. de capítol, a partir de la darrera edició ara esmentada. [Exp]