Traduïda del llatí

Migrate id
2

Art breu

Títol abreviat
ArsBre
Body

Edició Glossari: El buidatge d'aquesta obra es va fer a partir del manuscrit 11 del Biblioteca del Convent de Sant Francesc (avui en dipòsit a la Biblioteca Bartolomé March). Ocasionalment se cita per Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316), (OS) ed. Anthony Bonner, "Els Treballs i els Dies, 31-2" 2 vols. (Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1989), vol. I, pp. 523-599.

Número de catàleg
III.77
Tipus d'obra

Tractat d'astronomia

Títol abreviat
Astron
Body

Edició Glossari: Colom va utilitzar dues fonts per al buidatge d'aquesta obra. Majoritàriament, una transcripció inèdita de Salvador Galmés del manuscrit Add. 16434 de la British Library de Londres; puntualment, l'edició continguda a Textos y estudios sobre astronomía española en el siglo XIII, ed. Jordi Gayà i Lola Badia, (Barcelona: Universitat Autònoma, 1981), pp. 205-323. Quan Colom es refereix a números de línia és que està utilitzant aquesta darrera edició; altrament, utilitza la primera.

Número de catàleg
III.29
Tipus d'obra