Tractat d'astronomia

Número de catàleg
III.29
Títol abreviat
Astron
Tipus d'obra

Edició Glossari: Colom va utilitzar dues fonts per al buidatge d'aquesta obra. Majoritàriament, una transcripció inèdita de Salvador Galmés del manuscrit Add. 16434 de la British Library de Londres; puntualment, l'edició continguda a Textos y estudios sobre astronomía española en el siglo XIII, ed. Jordi Gayà i Lola Badia, (Barcelona: Universitat Autònoma, 1981), pp. 205-323. Quan Colom es refereix a números de línia és que està utilitzant aquesta darrera edició; altrament, utilitza la primera.