Art breu

Número de catàleg
III.77
Títol abreviat
ArsBre
Tipus d'obra

Edició Glossari: El buidatge d'aquesta obra es va fer a partir del manuscrit 11 del Biblioteca del Convent de Sant Francesc (avui en dipòsit a la Biblioteca Bartolomé March). Ocasionalment se cita per Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316), (OS) ed. Anthony Bonner, "Els Treballs i els Dies, 31-2" 2 vols. (Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1989), vol. I, pp. 523-599.

Edició Definicions: versió en català de Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316), (OS) ed. Anthony Bonner, "Els Treballs i els Dies, 31-2" 2 vols. (Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1989), vol. I, pp. 523-599; versió en llatí de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XII, 123-127, Barcinone, in Monte Pessulano, Pisis annis MCCCV-MCCCVIII composita (ROL), ed. Alois Madre, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" XXXVIII (Turnhout: Brepols, 1984), pp. 171-255. Se cita segons l'estructura interna, que en termes general coincideix amb la de III.80-ArsGenUl Normalment es donen les definicions de la versió catalana de III.77-ArsBre i de la llatina de III.80-ArsGenUl, seguides d'una referència com "III.77–ArsBre & [Exp] III.80–ArsGenUl: Cent formes 51".