En vers

Migrate id
3

Proverbis d'ensenyament

Títol abreviat
ProvEns
Body

Edició: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament, ed. Salvador Galmés, XIV (Palma de Mallorca, 1928), xx + 404 pp. Ocasionalment se cita Ramon Llull, Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament, ed. Francesc Tous Prieto, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XV (Palma: Patronat Ramon Llull, 2018), pp.

Número de catàleg
IV.7
Tipus d'obra