Desconhort de Nostra Dona

Número de catàleg
III.13
Títol abreviat
DesND
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Rims. Tom I, ed. Salvador Galmés i Ramon d'Alòs-Moner, XIX (Palma de Mallorca, 1936), xlvi + 331 pp.