Desconhort

Número de catàleg
III.22
Títol abreviat
Descon
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Rims. Tom I, ed. Salvador Galmés i Ramon d' Alòs-Moner, XIX (Palma de Mallorca, 1936), xlvi + 331 pp.