Ars generalis ultima

Número de catàleg
III.80
Títol abreviat
ArsGenUl
Tipus d'obra

Edició Definicions: Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XIV, 128, Ars Generalis Ultima, MCCCV-MCCCVIII, Lugduni anno MCCCV incepta, Pisis anno MCCCVIII ad finem perducta (ROL), ed. Alois Madre, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" LXXV (Turnhout: Brepols, 1986), xxxviii + 535 pp. Normalment es donen les definicions de la versió catalana de III.77-ArsBre i de la llatina de III.80-ArsGenUl, seguides d'una referència com "III.77–ArsBre & [Exp] III.80–ArsGenUl: Cent formes 51".