Hores de nostra dona santa Maria

Número de catàleg
III.8
Títol abreviat
HoresND
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Rims. Tom I, ed. Salvador Galmés i Ramon d' Alòs-Moner, XIX (Palma de Mallorca, 1936), xlvi + 331 pp. Edició Definicions: Llull, Ramon, Hores de nostra dona santa Maria. Desconhort de Nostra Dona, ed. Simone Sari, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XI (Palma: Patronat Ramon Llull, 2012), se cita per versos.