Oracions de Ramon

Número de catàleg: 
III.42
Títol abreviat: 
Oracions
Tipus d'obra: 

Edició Glossari i Defincions: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre d'intenció. Arbre de filosofia d'amor. Oracions e contemplacions del enteniment. Flors d'amors e flors d'entelligència. Oracions de Ramon, ed. Salvador Galmés, XVIII (Palma de Mallorca, 1935), pp. xlii + 460.