Arbre de filosofia d'amor

Número de catàleg
III.32
Títol abreviat
ArbFilAm
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon,Obres de Ramon Llull. Libre d'intenció. Arbre de filosofia d'amor. Oracions e contemplacions del enteniment. Flors d'amors e flors d'entelligència. Oracions de Ramon (ORL), ed. Salvador Galmés, XVIII (Palma de Mallorca, 1935), pp. xlii + 460. 

Edició Defincions: a més de l’anterior, se cita també la versió llatina de Beati Raymundi Lulli Opera VI (MOG), iii (Magúncia: Häffner, 1737; reimpr. F. Stegmüller, Frankfurt-M., 1965, pp. 159-224).

Princ: ORL, 74-75 | MOG, iii, 3 (161).