Taula d'esta Art

Número de catàleg
III.2.bis
Títol abreviat
TaulaArt
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Art amativa. Arbre de filosofia desiderat, ed. Salvador Galmés, XVII (Palma de Mallorca, 1933), xxiv + 514 pp. Edició Definicions: a més de l'anterior, se cita també la versió llatina de Beati Raymundi Lulli Opera VI,  ii, 149-151 (Magúncia: Häffner, 1737; reimpr. F. Stegmüller, Frankfurt-M., 1965, pp. 155-157); els termes se citen sub voce.