Novell llibre d'ànima racional

Número de catàleg: 
III.25
Títol abreviat: 
Anima
Tipus d'obra: 

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre de home. Libre de ànima racional. Libre dels àngels, ed. Miquel Tous Gayà i Rafel Ginard Bauçà, XXI (Palma de Mallorca, 1950), pp. 161-304. Edició Definicions: a més de l'anterior, se cita també l'edició llatina, Beati Raymundi Lulli Opera VI, vii (Magúncia: Häffner, 1737; reimpr. F. Stegmüller, Frankfurt-M., 1965, pp. 415-474).