Art amativa

Número de catàleg: 
III.2
Títol abreviat: 
ArsAma
Tipus d'obra: 

Edició GlossariLlull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Art amativa. Arbre de filosofia desiderat, ed. Salvador Galmés, XVII (Palma de Mallorca, 1933), xxiv + 514 pp. Edició Definicions: a més de l'anterior, se cita també l'edició llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXIX, 46-48, Ars amativa boni et Quaestiones quas quaesivit quidam frater minor, ed. Marta M.M. Romano i Francesco Santi, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" CLXXXIII (Turnhout: Brepols, 2004), xxix +518 pp. [Exp]