Art amativa

Número de catàleg
III.2
Títol abreviat
ArsAma
Tipus d'obra

Edició GlossariLlull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Art amativa. Arbre de filosofia desiderat, ed. Salvador Galmés, XVII (Palma de Mallorca, 1933), xxiv + 514 pp. Edició Definicions: a més de l'anterior, se cita també l'edició llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXIX, 46-48, Ars amativa boni et Quaestiones quas quaesivit quidam frater minor, ed. Marta M.M. Romano i Francesco Santi, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" CLXXXIII (Turnhout: Brepols, 2004), xxix +518 pp. [Exp]