Arbre de filosofia desiderat

Número de catàleg
III.14
Títol abreviat
ArbFilDes
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Art amativa. Arbre de filosofia desiderat, ed. Salvador Galmés, XVII (Palma de Mallorca, 1933), xxiv + 514 pp. 

Edició Definicions: a més de l’anterior, se cita també la versió llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXIV, 61-63. Annis 1294-1295 composita, ed. Carla Compagno i Ulli Roth, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 246 (Turnhout: Brepols, 2011), pp. 1-149.

Princ: ORL XVII, 399-507 | ROL XXXIV, 40-149 [Exp de bonea | bonitas i dels nou Començaments de la Fig. T]