Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus

Número de catàleg
III.12
Títol abreviat
Affatus
Tipus d'obra

Edició GlossariJosep Perarnau i Espelt, "«Lo sisè seny, lo qual apel·lam affatus» de Ramon Llull", Arxiu de Textos Catalans Antics 2 (1983), pp. 23-121, citada per número de línia. Edició Definicions: a més de l'anterior, se cita també l'edició llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXV, 54-60. Annis 1294-1296 composita, ed. Coralba Colomba i Viola Tenge-Wolf, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 248 (Turnhout: Brepols, 2014), pp. 99-150.