Taula general

Número de catàleg
III.11
Títol abreviat
TaulaGen
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Art demostrativa. Regles introductòries. Taula general, ed. Salvador Galmés, XVI (Palma de Mallorca, 1932), xii + 534 pp. Edició Definicions: a més de l'anterior, se cita també l'edició llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXVII, 53, Tabula generalis, in mari in portu Tunicii in medio septembris anno MCCXCIII incepta, et in civitate Neapolis in octavis Epiphaniae anno MCCXCIV ad finem perducta, ed. Viola Tenge-Wolf, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" CLXXXI (Turnhout: Brepols, 2002), 204* + 262 pp. [Exp]