Llibre de meravelles

Número de catàleg
II.B.15
Títol abreviat
Felix
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Libre de meravelles, ed. Salvador Galmés, "Els Nostres Clàssics", 4 volums (Barcelona: Barcino, 1931-4). Ocasionalment se cita  l'edició libre de meravelles. Volum II: llibres VIII-X., ed. Lola Badia, Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Anna Fernàndez Clot i Montserrat Lluch, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XIII (Palma: Patronat Ramon Llull, 2014), 341 pp.; en aquest cas, se cita per número de capítoli, a continuació, número de línia.  Edició Definicions: Llull, Ramon, Llibre de meravelles. Volum II: llibres VIII-X., ed. Lola Badia, Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Anna Fernàndez Clot i Montserrat Lluch, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XIII (Palma: Patronat Ramon Llull, 2014), 341 pp.; se cita per número de capítol i, a continuació, número de línia.