Regles introductòries a la pràctica de l'Art demostrativa

Número de catàleg: 
II.B.10
Títol abreviat: 
Regles
Tipus d'obra: 

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Art demostrativa. Regles introductòries. Taula general, ed. Salvador Galmés, XVI (Palma de Mallorca, 1932), xii + 534 pp.