Llibre del gentil e dels tres savis

Número de catàleg
II.A.9
Títol abreviat
Gentil
Tipus d'obra

Edició Glossari: Ramon Llull, Llibre del gentil e dels tres savis, ed. Anthony Bonner, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" II (Palma: Patronat Ramon Llull, 1993; 2ª edició revisada, 2001; 3ª edició revisada, 2015); hom pot advertir que se cita aquesta edició quan, en la referència, es facilita no només el número de pàgina sinó també el de línia. Ocasionalment, se cita l'edició de Obras de Ramón Lull, ed. Jerónimo Rosselló; pr. Mateu Obrador i Bennassar, 3 vols. (Palma de Mallorca, 1901-1903).