Llibre de l'orde de cavalleria

Número de catàleg
II.A.5
Títol abreviat
OrdCav
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres doctrinals del illuminat doctor mestre Ramon Lull. Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria: text original y antiga versió francesa. Art de Confessió (Palma de Mallorca: Comissió Editora Lulliana, 1906), xvii + 324 pp. 4t. Edició Definicions: Llull, Ramon, Llibre de l'orde de cavalleria, ed. Albert Soler i Llopart, "Els Nostres Clàssics" A 127 (Barcelona: Barcino, 1988), 245 pp.; totes les definicions s'extreuen de la VI part de l'obra i s'indica el número de línia.