Llibre dels àngels

Número de catàleg: 
II.A.20
Títol abreviat: 
Angels
Tipus d'obra: 

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre de home. Libre de ànima racional. Libre dels àngels, ed. Miquel Tous Gayà i Rafel Ginard Bauçà, XXI (Palma de Mallorca, 1950), xl + 380 pp.