Romanç d'Evast e Blaquerna

Número de catàleg
II.A.19
Títol abreviat
Blaquerna
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre de Blanquerna, ed. Salvador Galmés i Miquel Ferrà, IX (Palma de Mallorca, 1914), xx + 512 pp. Ocasionalment se cita la nova edició de Llull, Ramon, Romanç d'Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler i Joan Santanach, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" VIII (Palma: Patronat Ramon Llull, 2009) ; hom pot advertir que es tracta d'aquesta edició quan, en la referència, es facilita no només el número de pàgina sinó també el de línia. Edició Definicions: se cita a partir d'aquesta darrera edició esmentada.