Llibre d'intenció

Número de catàleg
II.A.17
Títol abreviat
Intenció
Tipus d'obra

Edicions Glossari: En la immensa majoria dels casos, se cita per l'edició Llull, Ramon, Llibre d'intenció, ed. Maria I. Ripoll Perelló, "Nova edició de les obres de Ramon Llull" XII (Palma: Patronat Ramon Llull, 2013); hom pot advertir que es tracta d'aquesta edició quan, en la referència, es facilita no només el número de pàgina sinó també el de línia. Ocasionalment se cita per l'edició Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre d'intenció. Arbre de filosofia d'amor. Oracions e contemplacions del enteniment. Flors d'amors e flors d'entelligència. Oracions de Ramon, ed. Salvador Galmés, XVIII (Palma de Mallorca, 1935), pp. 3-66. Edicions Definicions: a més de l'edició de la "Nova edició de les obres de Ramon Llull", se cita també la versió llatina de Beati Raymundi Lulli Opera VI, ix (Magúncia: Häffner, 1737; reimpr. F. Stegmüller, Frankfurt-M., 1965, pp. 537-560). [Exp]