Llibre de contemplació en Déu

Número de catàleg
I.2
Títol abreviat
Contemp
Tipus d'obra

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Lull. Libre de contemplació en Déu. Toms I-VII, ed. M. Obrador y Bennassar, Miquel Ferrà i Salvador Galmés, II-VIII (Palma de Mallorca, 1906-1914; Palma: Miquel Font, 1987-1989), xlv + 381 pp. Ocasionalment se cita la nova edició de NEORL XIV, XVII; hom pot advertir que es tracta d'aquesta edició quan, en la referència, es facilita no només el número de pàgina sinó també el de línia.