Virtuts | Vicis

Les Virtuts i els Vicis són una peça fonamental de gairebé tota la producció lul·liana, i a l’etapa ternària arriben a formar part de l’Alfabet de l’Art com a components del novè Subjecte, el d’instrumentalitat. Als set tradicionals de cada llista, Llull n’ha afegit dos per arribar al nombre de nou característic de l’Alfabet.

              Virtuts | Virtutes                           Vicis | Vitia
B.        justicia | justitia                         avaricia | avaritia
C.        prudencia | prudentia               glotonia, gola | gula
D.        fortitudo                                      luxuria
E.        temprança | temperantia         ergull, superbia | superbia
F.         fe | fides                                      accidia
G.        esperança | spes                        enveja | invidia
H.        caritat | caritas                          ira
I.          paciencia | patientia                falsetat, mentida | falsitas, mendacium
K.        pietat | pietas                             inconstancia | inconstantia