Rel = relacionat amb

Es refereix específicament a les parelles o tríades de termes agrupats en la presentació de les Cent Formes que es troba al Fruit de l'Arbre sensual i al Fruit de l'Arbre qüestional de l'Arbre de ciència (ORL XI, 129-149, 185-200, i ORL XIII, 482-493). De vegades són simples parells de termes oposats, com per exemple, simplicitat–composició o forma–materia, i de vegades són grups de tres termes tradicionalment relacionats entre si, com generació–corrupció–privació o potencia–object–actu. Però també hom hi troba agrupacions inesperades, com són per exemple membrositat–estrumentalitat, nudriment–impremsió, empeltació–perseytat, individuitat–atracció. El concepte de substancia no es relaciona amb accident, com haguéssim esperat, sinó amb essencia i ens. Finalment n’hi ha que introdueixen terminologia insòlita, fins i tot per a Ramon Llull, com és prioritat–secunderioritat–tercioritat.