[Prov] Proverbis

Als Proverbis de Ramon (sobretot a la Part II, Proverbis naturals, que constitueix una altra col·lecció de Cent Formes), es dona per a cada "forma" un primer proverbi com a definició, seguit de dinou més sobre el mateix tema. De vegades, algunes d'aquestes dinou explicacions contenen definicions suplementàries del mateix concepte. Es tracta de sentències de filosofia natural, d'un gran interès per aclarir el pensament lul·lià sobre el tema tractat.