Començaments de filosofia

Número de catàleg
III.43
Títol abreviat
ComFil
Tipus d'obra

Edició Definicions: versió catalana de Llull, Ramon, Començaments de filosofia, ed. Fernando Domínguez Reboiras; col. Eugènia Gisbert, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" VI (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2003); versió llatina de Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XIX, 86-91, Parisiis, Barcinonae et in Civitate Maioricensi annis MCCXCXIX-MCCC composita, ed. Fernando Domínguez, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" CXI (Turnhout: Brepols, 1993), pp. 79-326. [Prov]