De declaratione conscientiae

Número de catàleg
III.28c
Títol abreviat
DeclCon
Tipus d'obra

Edició DefinicionsRaimundi Lulli Opera Latina, Tomus XVII, 76-81, Opera Parisiis annis MCCXCVII-MCCXCIX composita, ed. Michela Pereira i Theodor Pindl-Büchel, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" LXXIX (Turnhout: Brepols, 1989), pp. 58-61. És la tercera de les tres parts de III.28 - De contemplatione Raymundi.