Doctrina dels infants

Número de catàleg: 
FD II.8
Títol abreviat: 
DoctInf
Tipus d'obra: 

Edició Glossari: P.E. Guarnerio, "Contributo agli studi lulliani: De la Doctrina dels infans, Cod. Ambr. O.87 sup." Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 1908), pp. 497-519.