Hores de Santa Maria

Número de catàleg: 
FD I.18
Títol abreviat: 
HoresSM
Tipus d'obra: 

Edició Glossari: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre de Sancta Maria. Hores de Sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus, ed. Salvador Galmés, X (Palma de Mallorca, 1915), xvii + 381 pp.