Miquel Colom

L'autor del Glossari General Lul·lià, Miquel Colom Mateu, va néixer a Bunyola (Mallorca) el 21 d'octubre de 1900. El 1918 va vestir l'hàbit franciscà (T.O.R.) i el 1925 va ser ordenat sacerdot. Va col·laborar amb Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll en les tasques de preparació del Diccionari català-valencià-balear (1923). Com a filòleg, els seus treballs es van centrar, sobretot, en l'estudi de la llengua de Ramon Llull; d'entre aquests treballs destaquem: Onomàstica lul·liana. L'antroponímia i la toponímia dins l'obra catalana de Ramon Llull (Palma, 1977); Glossari General Lul·lià 5 vols. (Palma, Editorial Moll, 1982-1985); La marineria en Ramon Llull (Mallorca, 1992); Cuestiones lulianas (Inca, 1998).

És autor també d'una extensa obra poètica. Pel Glossari General Lul·lià va obtenir el Premi Faraudo de Saint Germain de l'Institut d'Estudis Catalans el 1985. Va ser nomenat membre honorari de la Maioricensis Schola Lullistica el 1990. Li va ser concedit el premi Francesc de Borja Moll de l'Obra Cultural Balear el 1993. El 1997 va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Va morir a Inca el 30 de juny de 1999.

  • Curriculum vitae de Miquel Colom.
  • Discurs de defensa dels mèrits de Miquel Colom com doctor honoris causa per la UIB, a càrrec de Joan Miralles.
  • Lliçó magistral de Miquel Colom en ocasió de la concessió del doctorat honoris causa per la UIB.
  • Necrològica d'Albert Hauf a Estudis romànics 23 (2001).