[Exp] Explicacions

Cal tenir en compte que Llull afegeix explicacions de diverses menes a les definicions que es registren al Diccionari.

  • En moltes obres de l'Art ofereix explicacions detallades sobre els divuit Començaments/Principia, a més de donar-ne la definició.
  • En trobem també a les Cent Formes, sobretot a l'Ars generalis ultima, on arriben a constituir petits assaigs sobre temes concrets, com són les formes geometria (núm. 82), rhetorica (86), logica (87), grammatica (88), ius (= dret, 91), navigatio (96), o praedicatio (98). Les Cent Formes de l'Arbre de ciència es presenten d'una forma curiosa. Primer trobam les explicacions, llavors una segona tanda d'explicacions de com s'interrelacionen en grups de dues o tres, i només és gairebé al final de l'obra, en les Qüestions de l'Arbre Qüestional, que topam amb les definicions.
  • També obres com la Doctrina pueril, el Llibre d'intenció i el Llibre de Santa Maria presenten explicacions llargues.

[Exp, no Def] assenyala quan una obra dona una explicació sense definició.