Cent Formes

En l'Arbre de ciència (1295-96), Llull inicia el procediment de presentar una llista de cent conceptes que es poden estudiar amb l'Art, anomenats Cent Formes. Triar la paraula "formes" és una advertència clara que està definint no mots sinó coses, i això en el seu aspecte més abstracte, essencial i platònic. Són les abstraccions (essències) que produeixen els concrets (éssers) de les coses. Aquest mecanisme, amb llistes diferents, el repetirà a quatre obres posteriors: els Proverbis de Ramon (1296), la Lògica nova (1303), l'Art breu i l'Ars generalis ultima (totes dues acabades el 1308 i amb la mateixa llista), i finalment l'Ars consilii (1315).