Art breu / Ars generalis ultima - Cent Formes

Les llistes de les dues obres són idèntiques. L’única diferència és que l’Art breu només dóna definicions, mentre que l’Ars generalis ultima hi afegeix explicacions sovint llargues. De vegades, però, la segona obra omet la definició d’un concepte, donant a entendre en l’explicació que en dona que el lector ja la sabrà de l’obra anterior, o la pot consultar.

1. entitat | entitas
2. essencia | essentia
3. unitat | unitas
4. pluralitat | pluralitas
5. natura
6. genre | genus
7. especie | species
8. individuitat | individuitas
9. proprietat | proprietas
10. simplicitat | simplicitas
11. composició | compositio
12. forma
13. materia
14. sustancia | substantia
15. accident | accidens
16. quantitat | quantitas
17. qualitat | qualitas
18. relació | relatio
19. acció | actio
20. passió | passio
21. habit | habitus
22. situs
23. temps | tempus
24. loc | locus
25. motus
26. immobilitat | immobilitas
27. instinct | instinctus
28. apetit | appetitus
29. atracció | attractio
30. recepció | receptio
31. fantasia | phantasia ('phantasma' a l'Ars generalis ultima)
32. plenitut | plenitudo
33. difusió | diffusio
34. digestió | digestio
35. expulsió | expulsio
36. significació | significatio
37. pulcritud | pulchritudo
38. novitat | novitas
39. idea
40. matematica | mathematica
41. ens en potencia | ens in potentia
42. punctuitat | punctuitas
43. linea
44. triangle | triangulus
45. quadrangle | quadrangulus
46. cercle | circulus
47. cors | corpus
48. figura
49. generals rectituts | generales rectitudines
50. mostruitat | monstruitas ('monstruositas' a l'Ars generalis ultima)
51. derivació | derivatio
52. ombra | umbra
53. mirall | speculum
54. color
55. proporció | proportio
56. disposició | dispositio
57. creació | creatio
58. predestinació | praedestinatio
59. misericordia
60. necessitat | necessitas
61. fortuna
62. ordinació | ordinatio
63. consell | consilium
64. gracia | gratia
65. perfecció | perfectio
66. declaració | declaratio
67. transsubstanciació | transsubstantiatio
68. alteració | alteratio
69. infinitat | infinitas
70. decepció | deceptio
71. honor
72. capacitat | capacitas
73. existencia | existentia
74. comprehensió | comprehensio
75. invenció | inventio
76. semblança | similitudo
77. antecedent | antecedens
78. potencia | potentia
79. generació | generatio
80. teologia | theologia
81. filosofia | philosophia
82. geometria
83. astronomia
84. arismetica | arithmetica
85. musica
86. retorica | rhetorica
87. logica
88. gramatica | grammatica
89. moralitat | moralitas
90. politica
91. dret | jus
92. medicina
93. regiment | regimen
94. cavalleria | militia
95. mercaderia | mercatura
96. navegació | navigatio
97. consciencia | conscientia
98. preicació | praedicatio
99. oració | oratio
100. memoria