Hores de nostra dona santa Maria

Número de catàleg: 
III.8
Títol abreviat: 
HoresND
Tipus d'obra: 

Edició: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Rims. Tom I, ed. Salvador Galmés i Ramon d' Alòs-Moner, XIX (Palma de Mallorca, 1936), xlvi + 331 pp.