Crèdits

Direcció: Albert Soler

Coordinació: Mireia Martí

Assessorament: Joaquim Rafel

Digitalització, revisió, desenvolupament informàtic, tractament de dades a càrrec del Servei de Tecnologia Lingüística i del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona: Ricardo Farreras, Anna Fernàndez Clot, Valentí Ibáñez, Maria Antònia Martí, Montse Nofre, Elisenda Sevilla, Maria Toldrà, Francesc Tous, Arnau Vives. 

Disseny de la base de dades i del web: Moixó Enginyeria Informàtica.

Agraïments: Antoni Bonner, Carles Duarte, Antoni Mir, Francesc Moll, Susanna Moll.

Patrocini: Institució Francesc de B. MollFundació Carulla, Fundació Noguera, Patronat Ramon Llull, Universitat de Barcelona (Centre de Documentació Ramon Llull i Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència).