Llibre de Santa Maria

Número de catàleg: 
III.7
Títol abreviat: 
SaMaria
Tipus d'obra: 

Edició: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre de Sancta Maria. Hores de Sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus, ed. Salvador Galmés, X (Palma de Mallorca, 1915), xvii + 381 pp.