Llibre del gentil e dels tres savis

Número de catàleg: 
II.A.9
Títol abreviat: 
Gentil
Tipus d'obra: 

Edició: Llull, Ramon, Obras de Ramón Lull, ed. Jerónimo Rosselló; pr. Mateu Obrador i Bennassar, 3 vols. (Palma de Mallorca, 1901-1903).